top of page

Az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya, amely függ az ügy komplexitásától, az ügylet tárgyának értékétől, az ügy ellátásával vállalt felelősségtől, idegennyelv használattól és további tényezőktől.

 

Árajánlatot kizárólag az ügy dokumentumainak áttanulmányozása és a körülmények ismerete alapján, írásban adunk!

Az ügyvédi tevékenységgel összefüggésben felmerülő munkadíj alapvetően az ügyre fordított idő alapján kerül elszámolásra, amely jelenleg 40.000,- / ügyvédi munkaóra.

A megbízás létrejöttekor és az ügyvédi munka megkezdésekor, munkadíj előleg kerül megállapításra.

Ügyfeleinkkel minden esetben megbízási szerződést kötünk, amely tartalmazza az elszámolás módját és a fizetés feltételeit.

bottom of page