A fedezetelvonó szerződésekrőlÜgyfelem 2015-ben keresett meg azzal, hogy egy jogerős ítélet alapján közel 14.000.000,- Ft összeget kell vesztes alperesként megfizetnie. Benyújtottuk a felülvizsgálati kérelmet a Kúriához. Megindult ügyfelemmel szemben a végrehajtás, amely alapján havi kb. 150.000,- Ft összeget tiltott le a végrehajtó a fizetéséből.

Ügyfelem még az elsőfokú eljárás alatt édesapjára ajándékozta a 11.000.000,- Ft értékű lakását, amellyel kapcsolatban most fedezetelvonó szerződés miatti részleges hatálytalanságra hivatkozással a felperes pert indított ügyelem és édesapja ellen.

1.) A pertárgy értéke nem a követelt összeg, hanem a lakás forgalmi értéke lesz.

2.) A szerződés fedezetelvonó voltát az köteles bizonyítani, aki erre hivatkozik.

3.) Mivel közeli hozzátartozókról van szó, az ingyenességet és a rosszhiszeműséget vélelmezni kell.

4.) Ingyenes ügylet és rosszhiszemű alperesek esetén a fedezetelvonást meg fogja állapítani a bíróság.

5.) Tekintettel azonban arra, hogy ügyfelem édesapja ügyfelemet hosszú időn át támogatta anyagilag, ez alapján kérhető az ügyletre a visszterhesség megállapítása.

6.) Ügyfelem édesapja igazolhatóan nem tudott arról, hogy a fiának fizetési kötelezettsége áll fenn.

7.) Kérdésként merül fel, hogy a követelésnek milyen stádiumban kell lennie az ajándékozás pillanatában, hiszen az akkor még csak igény volt, nem volt jogerős fizetési kötelezettség.

8.) A fedezetelvonás csak akkor állapítható meg, ha ügyfelemnek más forrása nincs, nem volt a tartozás rendezésére, a fizetéséből azonban ha lassan is, de ki tudja egyenlíteni a tartozást.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezés:

Ptk. 6:120. §

Vonatkozó bírósági gyakorlat:

BH 2003.9.419

BH 2011.11.489

BH 2014.8.357

#fedezetelvonószerződés

83 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook