Az építkező telekszomszéddal szemben gyakorolható szomszédjogokrólAz építkező tulajdonos az építkezés során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A szomszédjogi szabályokon alapuló kártérítési felelősséget nem zárja ki, hogy az építkezés az építési szabályoknak, valamint az építési engedélynek megfelelő volt.

Arra azonban figyelni kell, hogy nem azért lesz egy zavaró tevékenység szükségtelen, vagy a szükséges mértéken túli, mert a szomszéd annak érzi, nem is ettől lesz jogellenes. A legtöbb esetben csak az ellentétes érdekek összevetése alapján dönthető el, hogy az érdeksérelem megvalósult-e. A kártérítési felelősség alapja nem elsősorban a szomszédnak okozott hátrány, hanem az a magatartás, hogy a saját lényeges érdek sérelme nélkül az építkező úgy is eljárhatott volna, hogy azzal nem, vagy csak kisebb kárt okoz.

A dolgok használatának általános magánjogi korlátja alapján a szomszéd pl. az alábbi esetekben támadhatja meg eredményesen fellebbezéssel az építési engedélyt, vagy indíthat pert az építkező tulajdonossal szemben.

1.) kilátás elvesztése (ún. panorámaperek, bár a városban az erre kijelölt helyen történő építkezéssel szükségképpen velejáró kilátástól való megfosztás önmagában kártérítési igényt nem alapoz meg)

2.) intimitásvesztés, intimitás sérelme 3.) benapozás korlátozása, elvesztése 4.) a két épület közelsége, a beépíthetőség csökkenése

5.) a zajterhelés növekedése (üzemi tevékenység, vagy forgalomnövekedés miatt)

Mindezek ok-okozati összefüggésben kell álljanak az építtető tevékenységével és kimutatható értékcsökkenést, kárt kell bizonyítani. A szükségtelen zavarás miatti értékcsökkenés és a zavarás megszüntetése iránti eljárás párhuzamosan nem érvényesíthető. Akit a károsodás veszélye fenyeget, a veszéllyel fenyegető tevékenység, magatartástól való eltiltást követelheti.

Vonatkozó jogszabályi rendelkezések:

Ptk. 5:23 §

Vonatkozó bírósági gyakorlat:

BH 2015.5.198

ÍH 2014.99

BH 2013.9.373

EH 2011.2397

ÍH 2011.69

EH 2010.2219

BH 2006.10.440

BH 2000.6.244

BH 1994.12.660

BH 1993.3.161

#szomszédjog

643 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook