Egy nyelvi fejlődési zavarral élő kis ügyfelemrőlA kisfiú jelenleg a ... Komplex Óvoda és Általános Iskola autista tagintézményének a tanulója. Autizmus diagnózisra kap fejlesztést, a komplex logopédiai fejlesztést az iskola nem tudja részére biztosítani.

A kisfiú alapproblémája az édesanya álláspontja szerint a nyelvi fejlődés nagyfokú zavara, nem az autizmus. Ezt az állítását részben szakértői vélemények is alátámasztják. Az autizmus ugyan gyakran jár együtt nyelvfejlődési zavarral, ezért kifejezetten célzott vizsgálatokkal lehet csak pontos diagnózist felállítani. Ezek a vizsgálatok a kisfiú esetében nagy részben elmaradtak, jelenleg a kisfiú nem azt a fejlesztést kapja, ami őt fejlődésében támogatná. A szegregáltan autista közegben az autista tünetek erősödnek fel, míg a nyelvi, logopédiai fejlesztés nem megoldott.

Ilyen körülmények mellett sérül a kisfiú és édesanyja az Alaptörvényben, valamint a mára hatályon kívül helyezett Közoktatási törvény 13. § (1) bekezdésében még rögzített „szabad iskolaválasztáshoz fűződő joga”. A kisfiú olyan szegregált intézményben kell tanuljon, ahol a számára életbevágóan fontos fejlesztéseket nem kaphatja meg.

A kormányhivatal másodfokon meghozott határozatát keresettel támadtuk meg.

1.) A másodfokon eljárt hatóság tényleges szakértői vizsgálatot nem folytatott le, jogsértő módon hagyta helyben az elsőfokú határozatot. A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013 (II.26.) EMMI rendelet 41. § (6) bekezdés szerint – figyelemmel a Rendelet 2. § i) pontjára – a másodfokon eljárt hatóság kötelessége volt a szakértői vizsgálat lefolytatása, ezért 2017. január 24-én szakértőként rendelte ki a ... Pedagógiai Szakszolgálatot.

A Szakszolgálat a 2017. április 5. napján - egy nappal a szülőkonzultációt követően - kelt levelében arról tájékoztatja a másodfokon eljárt hatóságot, hogy szülői együttműködés hiányában a diagnosztikai eljárás nem folytatható le, ezért a korábban készült szakértői vélemény tartalma nem változtatható, az elsőfokú határozatban foglaltak maradnak érvényben.

A szülőkonzultáción a Szakszolgálat nem ismertette felperessel az ún. diagnosztikai szerződés tartalmát és azt, hogy ennek megkötésére a kirendelés folytán hatósági ügyben eljáró Szakszolgálatot és a szülőt milyen jogszabályi rendelkezés kötelezi. A Szakszolgálat nem tette a szülő számára lehetővé, hogy az ún. diagnosztikai szerződést időben megkapja, áttanulmányozza, átgondolja. Egy nappal a szülőkonzultációt követően a Szakszolgálat a másodfokon eljárt hatósághoz írott levelében a szülőt együttműködésre képtelennek nyilvánította és megtagadta a szakértői vizsgálat lefolytatását. Ez egyértelműen a szakértői kötelezettségek megszegését jelenti.

A Szakszolgálat azonban odáig merészkedett, hogy levelében azt is megállapítsa, hogy a korábbi szakvélemény tartalma nem változtatható, így az elsőfokon eljárt hatóság határozatában foglaltak maradnak érvényben. Ügydöntő pozícióban a hatóság van, ezért a Szakszolgálat, mint szakértő a hatáskörét túllépve fogalmazta meg elvárásait a másodfokon eljárt hatósággal szemben.

A hatóságot a Ket. 50. § (1) bekezdése alapján tényállás tisztázási kötelezettség terheli, amelynek a másodfokon eljárt hatóság nem tett eleget. A Ket. 51.§ (1) bekezdés rendelkezéseinek megsértésével, döntése során nem vette figyelembe a szülő állításait. Végső soron úgy hozott megalapozatlan döntést, hogy célzott vizsgálatokkal nem tárta fel a kisfiú egészségi állapotát, igényeit.

2.) A Rendelet 41.§ (5) bekezdése szerint a megismételt eljárásban szakértőként nem vehet részt, aki a korábbi eljárásban szakértőként vett részt. Az elsőfokon eljárt hatóság eljárásában kirendelés folytán jogsértő módon ugyanaz a szakértő –a ... Pedagógiai Szakszolgálat ... Szakértői Bizottsági Tagintézménye és intézményvezetője: Ny. Péterné – járt el 2016. november 22-én, mint aki/amely a 2016. szeptember 2-án törvényi felülvizsgálat keretében vizsgálta a kisfiút.

3.) A 2016. szeptemberi vizsgálat során készített szakértői anyagokról, a lefolytatott konkrét vizsgálatokról, azok módszertanáról a szülő kérésére nem kapott sem szóban, sem írásban tájékoztatást, az intézményvezető jogsértő módon tagadta meg írásban a felvilágosítás-nyújtást.

A fenti jogsértésekre tekintettel azt kértük a ... Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól, hogy a kormányhivatal határozatát az elsőfokú határozatra kiterjedő hatállyal helyezze hatályon kívül, kötelezze a kormányhivatalt új eljárás lefolytatására. Kértük továbbá, hogy kötelezze a bíróság a kormányhivatalt arra, hogy eljárása során független szakértőt rendeljen ki, aki a legfrissebb szakmai protokoll alapján (elektronikus elérhetőség: https://kollegium.aeek.hu) jár el az autizmus vizsgálata során, valamint, hogy kötelezze a kormányhivatalt arra is, hogy a kisfiú vizsgálatát ne csak az autizmusra, hanem a nyelvi fejlődési zavarra vonatkozóan is mindenre kiterjedően, alaposan végezze el, mert ezzel biztosítható csak, hogy a kisfiú teljes és tényleges kivizsgálása, diagnosztizálása megtörténik.

#validity

43 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook