Az egyszerűsített végelszámolásrólA cég végelszámolását egyszerűsített módon is le lehet lefolytatni. Az egyszerűsített végelszámolást csak a könyvvizsgálatra nem kötelezett cégek vehetik igénybe, feltéve hogy a végelszámolása kezdő időpontjától számított 150 napon belül a végelszámolást be is tudják fejezni. Egyszerűsített végelszámolás esetén végelszámolót nem kell választani. A végelszámolót terhelő feladatokat a cég vezető tisztségviselője, tisztségviselői látják el. Ebből következik, hogy a vezető tisztségviselő által adott meghatalmazások a végelszámolás alatt is érvényesek. Az egyszerűsített végelszámolás megindítását nem kell a cégbírósághoz bejelenteni, sem cégközlemény közzétételét kezdeményezni a Cégközlönyben. A cégnek az egyszerűsített végelszámolás megindítását – az adójogi szabályoknak megfelelően, a ’T201T jelzésű nyomtatványon –az állami adó- és vámhatósághoz kell bejelentenie. A bejelentésről az adó- és vámhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az egyszerűsített végelszámolás megindításáról a cégbíróság tesz közzé közleményt a Cégközlönyben az adóhatóság értesítése alapján. Ha a legfőbb szerv vagy az egyéni cég tagja az egyszerűsített végelszámolás megszüntetését és a cég működésének folytatását határozta el, a cég a határozat meghozatalától számított nyolc napon belül köteles ezt az adóhatóságnak – szintén a ’T201T jelzésű nyomtatvány használatával – bejelenteni. A bejelentésről az adóhatóság a cégbíróságot elektronikus úton értesíti. Az egyszerűsített végelszámolás befejezését a cég – az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására nyitva álló határidő alatt – ugyancsak a ’T201T jelzésű nyomtatványon kell bejelentse. A befejezésről az adóhatóság elektronikus úton értesíti a cégbíróságot. Az általános szabályok szerint zajló végelszámoláshoz hasonlóan, az egyszerűsített végelszámolás esetén is csak akkor törölheti a cégbíróság a céget, ha az adóhatóság – a végelszámolás befejezésének bejelentésétől számított 30 napon belül – elektronikus úton arról értesíti, hogy a cég törlésének adóigazgatási és társadalombiztosítási szempontból akadálya nincs. Amennyiben az adóhatóság a cégbíróságot a törlés valamely akadályáról értesíti (folyamatban lévő adóeljárás, tartozás), úgy a törlési hozzájárulásra csak annak elhárulta (eljárás végeleges befejezése, tartozás rendezése) után kerülhet sor. A cég a befejezés bejelentésével egyidejűleg (!!!) köteles elektronikus úton megküldeni – a cégbíróság részére, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon – az elfogadott vagyonfelosztási javaslatot és határozatot. Az egyszerűsített végelszámolásról az általános szabályok szerint lefolytatandó végelszámolásra kell áttérni, ha: - a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, - végelszámolási kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban vagy - az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt.

Amennyiben a társaság a fenti feltételek fennállása esetén az általános szabályokra történő áttérést elmulasztja, úgy kényszertörlés elrendelésének van helye. A fentiek értelmében ügyvédi közreműködésre kizárólag a cég törlésével kapcsolatban van szükség. Az eljárás illeték- és költségmentes.

Forrás: NAV tájékoztató füzet

#cégjog

87 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook