Az ágyfelszabadításokról

Az újságokat olvasva megrendítő élethelyzetek sokaságával találkozunk nap mint nap. Szeretteink elvesztett egészségét, életét nem adhatja vissza semmi. Egy jogi eljárás sem képes a teljes, megnyugtató reparációra, pláne, ha esetleg több fórumon, évekig kell harcolni egy döntésért.Amennyiben mégis a jogi eljárás mellett döntene, Ön, vagy hozzátartozója az ún. ágyfelszabadításokról szóló EMMI miniszteri utasításban foglaltak miatt a kórház döntése következtében a kórházat úgy volt kénytelen elhagyni, hogy


a) a beteg a megfelelő kezelést nem vagy nem teljesen kapta meg,

b) a beteg folyamatos egészségügyi ellátása a kórházból történt távozást követően nem vagy nem teljes körűen valósult meg,

c) amennyiben Ön úgy véli, hogy a beteggel szemben más (pl. az esetleges koronavírusos) betegek javára hátrányos megkülönböztetést alkalmazott a kórház,

d) Önnel vagy hozzátartozójával a beteg tényleges állapotáról nem vagy nem megfelelő tájékoztatást közöltek

e) az Ön hozzátartozója mindezek következtében életét vesztette


az alábbi lehetőségek állnak az Ön rendelkezésére:


1.) Panaszával felkeresheti az egészségügyi intézményt, illetve fenntartóját


Az Eütv. 29. § (1) bekezdése szerint a beteg jogosult a kórházban panaszt tenni, vagy benyújthatja panaszát közvetlenül a fenntartóhoz (a fenntartó 2012 óta a legtöbb esetben az EMMI). A panaszt a címzett köteles megvizsgálni és 30 napon belül írásban megválaszolni.


2.) Panaszával felkeresheti a betegjogi képviselőt


Az Eütv. 30. § (5) bekezdése alapján a betegjogi képviselő különös figyelmet fordít az életkoruk, testi vagy szellemi fogyatékosságuk, egészségi állapotuk, illetve társadalmi-szociális helyzetük miatt kiszolgáltatott helyzetben lévők betegjogi védelmére, valamint az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos panaszokra, meghatalmazás alapján képviseli a beteget a követelmény megsértésének megállapítására irányuló hatósági eljárás során. Bizonyos esetekben a hozzátartozó is kezdeményezheti az eljárását.


3.) Panaszával a c) esetben felkeresheti az Egyenlő Bánásmód Hatóságot


Véleményünk szerint az ügyben az utasítás alapján a kórházak egy olyan tisztességtelen gyakorlatot alakítottak ki, melyben a koronavírusos betegek (látszólag) előnyt élveznek más betegekkel szemben. A Ebktv. 8. § alapján tilos a beteg egészségi állapota szerinti közvetlen hátrányos megkülönböztetése, a 9. § szerint pedig a közvetett hátrányos megkülönböztetés is tilos. Az eljárás ingyenes, gyors (a hatóság 75 napon belül válaszol a megkeresésre).

4.) Kártérítési, illetve személyiségi jog megsértése miatti keresetet nyújthat be a kórházzal szemben a fentiek miatt


Az Eütv. 7. § (1) bekezdés alapján minden betegnek joga van - jogszabályban meghatározott keretek között - az egészségi állapota által indokolt, megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és az egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz.


Az Eütv. 77. § (3) bekezdés szerint minden beteget - az ellátás igénybevételének jogcímére tekintet nélkül - az ellátásában résztvevőktől elvárható gondossággal, valamint a szakmai és etikai szabályok, illetve irányelvek betartásával kell ellátni.


Amennyiben úgy véli, hogy a beteg állapotromlásához, esetleges elhalálozásához az egészségügyi szolgáltató tevékenysége, mulasztása vezetett, úgy Ön kártérítés illetve sérelemdíj megállapítását kérheti a bíróságtól.


A per megindítás előtt mérlegelje az alábbiakat:

· a perben a keresettel érvényesíteni kívánt követelés 6%-ának megfelelő illetéket kell leróni (bizonyos feltételek fennállása esetén költségmentesség, költségkedvezmény kérhető)

· további költségek merülhetnek fel: szakértő díja, ügyvédi költség

· az eljárás hosszadalmas

· nehéz bizonyítási kérdések merülhetnek fel (tényleges kár miben áll, biztosan a kórház eljárásával összefüggésben merült-e fel, kár összege mennyi stb)

· a bírósági esetjog ismerete alapján nem egyértelműen támogató a jogi környezet…


5.) Az e) esetben ismeretlen tettes ellen büntetőeljárást kezdeményezhet


Amennyiben pert indítana, vagy büntetőeljárást kezdeményezne, kérjük mindenképpen konzultáljon jogi szakértővel!


Tisztelettel:


dr. Sárfalvi Krisztina, dr. Gerse Márton

14 megtekintés0 hozzászólás

© 2013-2021 Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda


krisztina.sarfalvi@sarfalvi.com | +36 20 932 6490 | 2089 Telki, Pillangó utca 6. 1. sz. iroda

Ezt a honlapot a Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda tarja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.

Dr. Sárfalvi Krisztina a Budapesti Ügyvédi Kamara által 16771 kamarai lajstromszámon bejegyzett ügyvéd. Kamarai Azonosító Szám (KASZ): 36068059

A Dr. Sárfalvi Krisztina Ügyvédi Iroda a Magyar Ügyvédek Kölcsönös Biztosító Egyesületénél az 1. számú biztosítási módozat szerint rendelkezik felelősségbiztosítással.

 

Utolsó módosítás: 2021. 01. 02.

KÖVESSEN MINKET:

  • w-facebook